Kvalitet

 
 
 
BORNFROST RØNNE A/S arbejder med kvalitetsrigtige produkter og fabrikater, så vi kan aflevere et godt håndværksmæssigt resultat, der kan glæde vore kunder i mange år. Vi er medlem af: 

 
Varetager fælles tekniske, økonomiske og juridiske anliggender for det køletekniske område. At være medlem af AKB er et kvalitetsstempel af virksomheden.


 
 
Sikrer korrekt håndtering af kølemidler "fra vugge til grav" og stiller en returordning for kølemidler til rådighed for brugere og kommuner. KMO samler data om påfyldning og aftapning af kølemidler, og stiller disse data til rådighed for staten og kommunerne.


KKO - Kølebranchens miljøordning
 
 
så er du sikker på det bedste resultat - både når du skal have nyt udstyr, ved ombygning og når det skal serviceres.
 
 
 Kiwa Inspecta – kvalitetsstyringssystem ISO9001
 
 
 
Vi støtter Kræftens Bekæmpelse.
 
 
 
 
Bornfrost Rønne A/S | CVR: 17510991 | Lillevangsvej 5, 3700 Rønne  | Tlf.: 56952220